O nás

Charita Kopřivnice vznikla 6.4.1992 jako účelové zařízení Římskokatolické církve. Původní sdružení dobrovolníků, kteří se zaměřovali především na organizování sbírek se 1.3.1993 profesionalizuje a stává se zdravotnickým zařízením. Vzniká tak první projekt – Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba. 

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba začala působit nejprve jen v Kopřivnici, během svého trvání své působiště rozšířila i na okolní obce: Štramberk, Ženklavu, Veřovice, Mořkov, Závišice, Sedlnice, Lubinu a Příbor.

Druhým charitním projektem se stal Dům pokojného stáří v Mořkově, který byl otevřen 1.7.1995. Toto zařízení má kapacitu 11 bytových jednotek. O umístění v něm je stále velký zájem. Služby zde poskytujeme stále, i když ne v rámci samostatného projektu, ale v rámci pečovatelské a ošetřovatelské služby.

V prosinci r. 1999 bylo otevřeno naše další zařízení – Denní stacionář pro seniory (Domovinka) v Novém Jičíně. Tento stacionář slouží opět potřebám našich starších spoluobčanů. Po vzájemné dohodě bylo toto zařízení k 31.12.2001 předáno do užívání  Městskému úřadu Nový Jičín. Důvodem byl zejména malý zájem ze strany klientů a jen malé možnosti naší Charity získávat klienty nové. Od r. 2000 se stala dalším projektem Občanská poradna, s působností jak v Kopřivnici, tak i v Novém Jičíně. Snahou občanských poraden je poskytovat metodou „jedněch dveří“ co nejširší komplex poradenské činnosti. Bohužel, po pěti letech úspěšné činnosti a přes velký zájem veřejnosti musel být z finančních důvodů ukončen i tento projekt, a to k 31.12.2005. Důvodem je zejména vyřazení občanských poraden ze sítě podporovaných sociálních služeb Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Kromě provozování výše uvedených činností se věnuje naše Charita organizaci sbírek, věcných i finančních a čtyři roky organizovala ozdravné pobyty černobylských dětí v naší zemi.