Charitní pečovatelská služba

Formulář žádosti o poskytování pečovatelské služby si můžete stáhnout ZDE: Žádost o poskytování PS.doc

Formulář žádosti o poskytování pečovatelské služby pro zákonné zástupce svěřené osoby si můžete stáhnout ZDE: Žádost o poskytování PS pro zákonné zástupce.doc

Posláním této služby je zabezpečit klientům pomoc při zvyšování nebo udržení soběstačnosti a co nejdelším setrvání v jejich přirozeném prostředí, a to formou pečovatelské služby.

Charitní pečovatelská služba působí v oblasti Kopřivnice, Štramberk, Mořkov, Závišice. V případě nenaplněné kapacity v těchto obcích, lze po vzájemné dohodě sjednat službu i v dalších obcích, kde poskytujeme ošetřovatelskou službu.

Cílovou slupinu služby tvoří osoby se sníženou soběstačností v zabezpečování základních životních potřeb, které žijí ve svém přirozeném prostředí v oblasti působení, bez rozdílu věku, národnosti, rasy a vyznání.

Pečovatelskou službu poskytují pracovníci v sociálních službách s kvalifikací dle Zákona o sociálních službách 108/2006, v platném znění.

Cílem Charitní pečovatelské služby je:

 • individuálně aktivizovat klienty za účelem udržení, popř. zlepšení soběstačnosti,
 • v případě zájmu umožnit klientům důstojné dožití v přirozeném prostředí,
 • podpořit udržení přirozených sociálních vazeb

Zásady, na jejichž uplatnění dbáme:

 • odbornost,
 • spolehlivost,
 • diskrétnost,
 • operativnost,
 • respektování důstojnosti klienta,
 • jeho právo na volbu,
 • transparentnost,
 • individuální přístup.

Poskytování služby je vyloučeno pokud:

 • osoba požaduje jiný typ služby, než poskytujeme,
 • zdravotní stav dotyčné osoby akutně vyžaduje péči jiného charakteru,
 • osoba vyžaduje dohled a péči 24 hod. denně,
 • zařízení má naplněnou kapacitu,
 • osoba ohrožuje, nebo obtěžuje personál,
 • osoba odmítá péči.

Poskytované výkony pečovatelské služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • doprovod, apod.

Kompletní seznam úkonů, včetně výš úhrad sdělíme na vyžádání. Poskytování zdravotních pomůcek je kapacitně omezeno. Tato cena však představuje jen část skutečných nákladů služby, proto se na financování rovněž podílí MPSV a jednotlivé obce.

Partneři a podporovatelé

 • Projekt byl podpořen Krajským úřadem MSK, v r. 2021 ve výši 560 000,- Kč.
 • Projekt byl podpořen Městem Kopřivnice, v r. 2021 ve výši 95 000,- Kč
 • Projekt byl podpořen Městem Štramberk, v r. 2021 ve výši 100 000,- Kč
 • Projekt byl podpořen Obcí Mořkov, v  r. 2021 ve výši 260 000,- Kč
 • Projekt byl podpořen Obcí Závišice, v r. 2021 ve výši 20 000,- Kč
 • Projekt byl podpořen Obcí Veřovice v r. 2021 ve výši 16 000,- Kč
 • MPSV poskytlo projektu dotaci Covid-19 ve výši 354 570,- Kč na mimořádné odměny a 38 000,- Kč na ochranné pomůcky.