Charitní ošetřovatelská služba

Posláním této služby je zabezpečit klientům pomoc při zvyšování nebo udržení soběstačnosti a co nejdelším setrvání v jejich přirozeném prostředí, a to formou ošetřovatelské služby.

Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností v zabezpečování základních životních potřeb, které žijí ve svém přirozeném prostředí v oblasti působení, bez  rozdílu věku, národnosti, rasy a vyznání.

Charitní ošetřovatelská služba Charity Kopřivnice působí v oblasti Kopřivnice, Štramberku, Ženklavy, Veřovic, Mořkova, Závišic, Sedlnic, Lubiny, Příbora.

Ošetřovatelskou službu poskytují výhradně registrované zdravotní sestry. Ošetřovatelskou péči hradí zdravotní pojišťovna, u které je uživatel  pojištěn. Podmínkou je indikace této péče Vašim ošetřujícím lékařem. Uživatel nehradí žádné další poplatky.

Cílem Charitní pečovatelské služby je:

 • individuálně aktivizovat klienty za účelem udržení, popř. zlepšení soběstačnosti,
 • v případě zájmu umožnit klientům důstojné dožití v přirozeném prostředí,
 • podpořit udržení přirozených sociálních vazeb

Zásady, na jejichž uplatnění dbáme:

 • odbornost,
 • spolehlivost,
 • diskrétnost,
 • operativnost,
 • respektování důstojnosti klienta,
 • jeho právo na volbu,
 • transparentnost,
 • individuální přístup.

Poskytování služby je vyloučeno pokud:

 • osoba požaduje jiný typ služby, než poskytujeme,
 • zdravotní stav dotyčné osoby akutně vyžaduje péči jiného charakteru,
 • osoba vyžaduje dohled a péči 24 hod. denně,
 • zařízení má naplněnou kapacitu,
 • osoba ohrožuje, nebo obtěžuje personál,
 • osoba odmítá péči.

Poskytované výkony pečovatelské služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • doprovod, apod.

Kompletní seznam úkonů, včetně výš úhrad sdělíme na vyžádání. Poskytování zdravotních pomůcek je kapacitně omezeno. Tato cena však představuje jen část skutečných nákladů služby, proto se na financování rovněž podílí MPSV a jednotlivé obce.