GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová legislativa EU, která výrazně zvyšuje ochranu osobních dat občanů. GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů.

Charita Kopřivnice (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Charita Kopřivnice zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

- agenda související s poskytováním sociálních služeb na základě zákona 108/2006 Sb.,

- agenda související s poskytování zdravotních služeb (Charitní ošetřovatelská služba)

- pořádání dobročinných sbírek (Tříkrálová sbírka)

- personalistická a účetní agenda,

- správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,

- při poskytování jiných služeb (pomoc v rodinách apod.)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Naše charita v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů nás můžete kontaktovat.