Tříkrálová sbírka v Kopřivnici

Tříkrálová sbírka v Kopřivnici

Aktuality Tříkrálové sbírky v Kopřivnici

Na tomto místě budeme zveřejňovat aktuality, týkající se Tříkrálové sbírky v našem regionu.

  • on-line sbírka je celoroční, sčítá se k 30.4. daného roku. Najdete ji na portálu www.trikralovasbirka.cz  Zde je možné vybrat konkrétní charitu, které chcete přispět.
  • fyzické koledování (včetně stacionárních pokladniček) pak proběhne od 1. 1. 2023 do 15. 1. 2023. Konkrétní dny koledování ve Vaší obci určí místní koordinátor po dohodě s koledníky.
  • dar na Tříkrálovou sbírku je možné zaslat i bezhotovostně, na účet 66008822 / 0800, variabilní symbol Charity Kopřivnice je 777988009
  • platbu je  možno zaslat  i prostřednictvím následujícího QR kódu (pro zvětšení můžete rozkliknout)

QR platba

  • I letos bude možno přispět do stacionárních pokladniček. Jejich rozmístění bohužel z technických důvodů není možno zveřejnit,  nicméně většinou jsou umístěny na obecních úřadech, či v některých obchodech. I tyto pokladničky musí být zapečetěny na  obecním úřadě. 
  • Pokud máte  zájem ve Vaší obci koledovat, obraťte se na místního koordinátora. Pokud nevíte kdo to je, volejte tel. 731625702 p. Přechovou, která Vám podá bližší informace.
  • Poprosíme  dárce, aby si u koledníků ověřili, že jejich pokladničky jsou zapečetěné na obecním úřadě. Vedoucí  skupinky musí mít rovněž  průkazku  podepsanou biskupem ostravsko-opavským,  jejíž číslo musí souhlasit  s číslem pokladničky.
  • Všem  štědrým dárcům, ale i ochotným koledníkům předem děkujeme!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Bc. Miloslav Leško

ředitel
Tel.: 556 813 639 E-mail: ~.qs-3b6LTprRb~lWdBz87lf4-rhTj