Pořízení nového vozu

Pořízení nového vozu

                 Moravkoslezský kraj nám přispěl na pořízení nového vozu pro naši terénní službu.

V červenci tohoto roku Moravskoslezský kraj  vyhověl naší žádosti o dotaci na pořízení našeho nového vozu pro terénní pečovatelskou službu. 

V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021, titulu KSS 4/21 Pořízení vozidla, nám  byla  poskytnuta  dotace ve  výši 240 000,- Kč.

Dne 30.8.2021 jsme z těchto prostředků  zakoupili nový vůz Citroën C3, za částku 303 900,- Kč. Doplatek do plné ceny pak tvoří finanční prostředky Tříkrálové sbírky.

Naše pečovatelská služba zajíždí do mnoha obcí kopřivnického regionu. Není výjimkou, že naše pečovatelky najezdí 2000 km/měsíc, někdy i více. Náš vozový park tak rychle stárne a jeho každoroční obměna je nutná.

Za poskytnutí  dotace velmi děkujeme:

-ML-

Mgr. Bc. Miloslav Leško

ředitel
Tel.: 556 813 639 E-mail: ~.qs-3b6LTprRb~lWdBz87lf4-rhTj