Charitní ošetřovatelská služba


  • Tel.: 556 813 638, 731 625 702
 
Vedoucí služby: BC. Simona Přechová, DiS. - vrchní sestra

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

domácí péče v rozsahu odbornosti 925


Organizace:


Seznam lidí:

BC. Simona Přechová, DiS. - vrchní sestra