Partneři

Při naplňování našeho poslání se neobejdeme bez podpory druhých. Děkujeme všem,kdo nám pomáhají na naší cestě, vždyť POMÁHAT MŮŽEME VŠICHNI.

Naši činnost bychom nemohli realizovat bez pomoci a podpory těchto osob a institucí.

DĚKUJEME!


Instituce veřejného sektoru

  • Krajský úřad MSK 
  • Město Kopřivnice
  • Město Štramberk
  • Obec Mořkov
  • Obec Závišice
  • Obec Životice u Nového Jičína

Církevní instituce

  • Biskupství ostravsko-opavské 

Nadace

  • Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Firmy, společnosti

  • ArcelorMittal