Humanitární pomoc

 

Charita Kopřivnice NEPOŘÁDÁ pravidelné sbírky šatstva. Věcné sbírky provádíme pouze tehdy, vznikne-li jejich potřeba při nějaké humanitární katastrofě. Široká veřejnost si spojuje charitu se sbírkami šatstva od doby válečného konfliktu v zemích bývalé Jugoslávie. Tyto sbírky jsme pořádali každý týden (viz foto) a stály naši Charitu – kromě značné pracnosti – také nemalé finanční náklady na dopravu do místa určení. V prvních fázích této války byla tato pomoc velmi vítaná. Do humanitární pomoci se však zapojovalo více a více organizací z mnoha zemí a tak není divu, že tamní obyvatelstvo, zásobované často novým zbožím, odmítalo obnošené šatstvo, které se pak likvidovalo přímo při vykládce.

 

Proto hodláme tuto činnost vykonávat pouze tehdy, je-li smysluplná a cílená. Svůj význam tak měly věcné sbírky např. při povodních v Čechách i na Moravě, kdy darované trvanlivé potraviny, balená voda, pokrývky ale i desinfekční prostředky pomohly v těžkých okamžicích na postižených místech.

 

V naprosté většině případů se však sbírky šatstva neuplatní při humanitárních katastrofách ve světě, protože cena jejich dopravy značně přesahuje cenu zaslaných předmětů. Efektivnější a rychlejší je naopak zaslání finančních prostředků, za které se může v postižené oblasti pořídit to, co místní považují za nejpotřebnější.