Charitní ošetřovatelská služba

 

Posláním této služby je zabezpečit klientům pomoc při zvyšování nebo udržení soběstačnosti a co nejdelším setrvání v jejich přirozeném prostředí, a to formou ošetřovatelské služby.

 

Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností v zabezpečování základních životních potřeb, které žijí ve svém přirozeném prostředí v oblasti působení, bez  rozdílu věku, národnosti, rasy a vyznání.

 

Charitní ošetřovatelská služba Charity Kopřivnice působí v oblasti Kopřivnice, Štramberku, Ženklavy, Veřovic, Mořkova, Závišic, Sedlnic, Lubiny, Příbora.

 

Ošetřovatelskou službu poskytují výhradně registrované zdravotní sestry. Ošetřovatelskou péči hradí zdravotní pojišťovna, u které je uživatel  pojištěn. Podmínkou je indikace této péče Vašim ošetřujícím lékařem. Uživatel nehradí žádné další poplatky.

 

Kontakt:

 

Charita Kopřivnice
Charitní ošetřovatelská služba
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

vedoucí: Bc. Simona Přechová DiS.
tel.: 731 625 702
e-mail: charita.koprivnice@tiscali.cz